Gruntowanie ściany

Po umyciu ścian i wyczyszczeniu ich z kurzu i zabrudzeń należy przygotować gładź szpachlową zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu producenta. Należy przy tym sprawdzić, czy ostatnie warstwy trzymają się podłoża, gdyż powierzchnia musi być gładka przed przystąpieniem do szpachlowania i wyrównywani nawierzchni malowanych. Jeżeli zaś poprzednie nawierzchnie nie trzymają się i odchodzą od ścian należy je usunąć, gdyż nie będzie możliwe wykonanie malowania. Pozostawienie odchodzących warstw spowoduje w późniejszym czasie, że razem ze starymi już odchodzącymi warstwami farb, będą odchodziły również i nowo naniesione warstwy. A przecież jeżeli już coś robimy, róbmy to jak najlepiej, aby efekt pozostał na długie lata i cały proces malowania nie musiał być powtarzany po kilku miesiącach lub nawet kilku tygodniach z powodu odchodzących od ściany całych płatów starych warstw farby razem z nowymi warstwami, które niedawno nanieśliśmy.