Równanie ściany

renovation-at-home-2-1485719Więc wszelkie ubytki i nierówności powinniśmy uzupełnić gładzią szpachlową. Gruntowanie jest bardzo ważną czynnością w procesie malowania i nie może być pominięte. Stosowanie gruntu zależy od jego rodzaju i powinno się postępować w tym przypadku również jak przypadku gładzi szpachlowej, czyli zgodnie z wytycznymi instrukcjami zamieszczonymi na opakowaniu przez producenta produktu. Ściany należy jednak najpierw pokryć mieszanką gruntowo-wodną w odpowiedniej proporcji i ważne nie przed wyschnięciem ściany ale dopiero po pokryć ściany ponownie gruntem nierozcieńczonym. Gruntowanie jest procesem koniecznym, gdyż zabezpiecza ściany przez wnikaniem w nie różnorakich zanieczyszczeń, jak również sprawia, że farba naniesiona po gruntowaniu jest bardziej trwała i możemy się dłużej cieszyć wyrazistymi kolorami. Pominięcie tego etapu mogłoby wiązać się z niedoskonałościami nawierzchni malowanej po wyschnięciu farby na ścianie. Etapem ostatnim i chyba najprzyjemniejszym, przynajmniej z tego powodu, że już ostatnim jest faza malowania. Jednak i tutaj nie obędzie się bez istotnych ważnych instrukcji. Należy pamiętać, że farbę trzeba nałożyć przynajmniej dwa razy, aby całość była odpowiednio pokryta i by uniknąć przebarwień typu jasny, ciemny.