Parlament Europejski

Początki istnienia Parlamentu Europejskiego sięgają lat 50-tych i traktatów założycielskich. Od 1979 roku deputowani wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Wybory parlamentarne odbywają się, co pięć lat, a do głosowania uprawniony jest każdy obywatel Unii Europejskiej zarejestrowany jako wyborca. Parlament, zatem wyraża wolę 380 milionów obywateli Unii Europejskiej, a także reprezentuje ich interesy podczas dyskusji z innymi instytucjami Unii Europejskiej. Parlament pełni trzy funkcje: pierwsza z nich to podział władzy legislacyjnej. Sam fakt, że jest on organem wybieranym w wyborach bezpośrednich pomaga zagwarantować legitymację demokratyczną prawa europejskiego. Druga funkcja to demokratyczny nadzór nad wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej, a zwłaszcza nad komisją. Ostatnia to podział Kompetencji w zakresie uchwalania budżetu Unii Europejskiej i może wpływać na wydatki Unii. Na końcu procedury jego zadanie polega na przyjęciu lub odrzuceniu budżetu. Praca parlamentu polega na przygotowaniu do sesji plenarnej, podczas której do dyskusji poddawane są różne fakcje polityczne. Następnie właściwa sesja plenarna, w której uczestniczą wszyscy eurodeputowani. W trakcie sesji Parlament debatuje nad proponowaną legislacją i przeprowadza głosowanie nad poprawkami.Początki organizacji międzynarodowych sięgają starożytności. Większego znaczenia nabrały jednak dopiero w XVIII, a zwłaszcza w XIX wieku. Wpłynęło na to wiele czynników, z których nie bez znaczenia było organizowanie licznych konferencji międzynarodowych w różnych dziedzinach po kongresie wiedeńskim 1815 r., przekształcających się z upływem czasu w stałe narady lub spotkania. Ponadto wzrost współpracy gospodarczej i wymiany handlowej zmuszał państwa i sąsiadujące ze sobą regiony geograficzne do poszukiwania nowych form kooperacji międzynarodowej. Jako przykłady dziedzin objętych powstawaniem organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych można podać między innymi: żeglugę na międzynarodowych szlakach rzecznych na Renie (1804 r.) i na Dunaju (1856 r.), przewozy kolejowe (1866 r.), komunikację telegraficzną (1865 r.) i pocztową (1874 r.), ubezpieczenia morskie (1878 r.) i wiele innych o charakterze naukowym, sportowym, humanitarnym oraz politycznym. Przed I wojną światową było ok. 250, a w połowie lat 90-tych już około 5000 organizacji międzynarodowych.