Posadzka na podłodze

Sam fakt, że niekiedy amplituda temperatury powietrze wynosi dwadzieścia stopni w ciągu jednej doby jest dla betonu, z którego zbudowane są balkony, zabójcze. Niekorzystnie wpływają także ciągłe zamarzanie oraz odmarzanie budynku. Jeśli widzimy, że na balkonie nastąpiła już korozja elementu zbrojeniowego, należy ją usunąć, bo nie spełnia ona swojej funkcji wspornikowej.

Nie da się usunąć balkonu w całości najczęściej, ale można zastępować zepsute i skorkowaciałe elementy nowymi, stosując nowoczesne rozwiązania. Nowoczesne materiały, jakimi można sobie zastąpić balkon to zastosowanie na przykład żelbetonowej płyty do konstrukcji. Warto też zastanowić się czy konieczne będzie dołożenie specjalnej konstrukcji do naszego balkonu. Można umieścić dodatkowe zbrojenie na dole, a pod starą płytą balkonu położyć kolejną warstwę, która będzie wzmacniała całą konstrukcję. Zaleca się także zabezpieczenie budynku izolacją przeciw wilgoci – jest to bardzo ważne dla ochrony przed dalszym niszczeniem balkonu.