Podłogowe ogrzewanie

Dlatego instalując ogrzewanie podłogowe akumulacyjne trzeba uwzględni projekt budynku – w projekcie znajdują się informacje o odporności budynku na przeciążenia. Warto zwrócić uwagę także na to jakiego rodzaju są posadzki, czy ściany są odporne na przeciążenia oraz na to jaka jest łatwość przechodzenia ciepła między poszczególnymi pomieszczeniami znajdującymi się w jednym budynku. Jeśli chcemy mieć ogrzewanie podłogowe akumulacyjne, powinniśmy zastosować przewody grzejne stałooporowe.

Takie przewody zbudowane są z drutu oporowego izolowanego oraz z ekranu. Ekrany są zazwyczaj miedziane, co powoduje, że ogrzewanie podłogowe akumulacyjne jest drogim ogrzewaniem, na które obecnie w Polsce stać nielicznych. Miedź ponadto stanowi dobre zabezpieczenie przed roztopieniem, a w konsekwencji przed pożarem spowodowanym wadliwym działaniem instalacji elektrycznej. Zewnętrzna izolacja wszystkich przewodów powinna zostać wykonana z tworzywa sztucznego. Takie przewody można kupić sobie w producenckich zestawach, można także je dobierać indywidualnie. Koszt zależy od tego jakiego rodzaju jest moc przewodu oraz od tego jaka jest jej długość.