Instalacje grzewcze

Prawidłowo funkcjonująca instalacja grzewcza to instalacja, która została zamontowana w oparciu o dane odnośnie strat ciepła, jakie generuje budynek. Jeśli dobrze policzysz jakie są straty ciepła w budynku, w którym chcesz zainstalować ogrzewanie, będziesz mógł z większą dokładnością określić jaką moc powinno mieć źródło ciepła w budynku, a co za tym idzie, dobrać odpowiednie materiały do budowy instalacji grzewczej w budynku.

Pomyłki przy określaniu strat ciepła, jakie generuje budynek mają rozmaite konsekwencje, wśród których najczęstszymi najbardziej dotkliwymi są wyższe koszty ogrzewania oraz nadmierne spadki temperatur w pomieszczeniach podczas mroźnych dni. Przy obliczaniu spodziewanych strat ciepła zazwyczaj kierujemy się statystykami oraz normami dla statystycznego, typowego budynku. Jednakże każdy budynek ma swoje specyficzne cechy, które powodują, że obliczanie potencjalnej straty ciepła w wymieniony wyżej sposób może generować błędy nawet do 50%. Dlatego warto wynająć do tego zadania niezależnego fachowca, który nie będzie sprzedawcą instalacji grzewczej ani nie będzie instalatorem instalacji, którą sobie kupiliśmy. Ogrzewanie budynków może odbywać się za pośrednictwem gorącego powietrza, jak i gorącej wody.