Zabezpieczenie placu budowy

Jeśli zaczynasz budować dom i planujesz mieć przerwę technologiczną trwającą przez zimę, powinieneś wiedzieć jakie przepisy prawa obowiązują w takiej sytuacji. Przede wszystkim właściciel nieruchomości, na której buduje się jakikolwiek budynek, ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Żaden pracownik ani wykonawca prac na działce nie może ulec wypadkowi podczas wznoszenia budowy, bo to właśnie zarządca budynku i właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny karnie i finansowo za skutki takich wypadków jeśli plac budowy nie jest odpowiednio zabezpieczony. Zasady zabezpieczania placu budowy jest regulowany przez kodeks prawa budowlanego. Plac budowy nie może być zagrożeniem zarówno dla osób wykonujących prace na budowie, ale także dla osób postronnych, które mogłyby znaleźć się na placu budowy, niezależnie od tego czy przebywały tam za pozwoleniem właściciela, czy też nie.