Przydomowa oczyszczalnia

Ścieki nie mogą zalegać, a nasze szamba nie powinny być nieszczelne. Rozwiązaniem są tanie przydomowe systemy kanalizacyjne zaopatrzone w oczyszczalnie ścieków. Jeśli chodzi o pozwolenie na budowę oczyszczalni – prawo budowlane mówi, że jeśli nasza mała przydomowa oczyszczalnia ścieków ma moce przerobowe mniejsze niż 7, 5 m sześciennych na dobę, wtedy żadne pozwolenie na budowę nie jest konieczne.

Zanim jednak przystąpisz do budowy własnej oczyszczalni ścieków, sprawdź jakie są plany zagospodarowania przestrzennego na określonym terenie. Kiedy już dopełnimy wszystkich formalności, powinniśmy zając się wyborem określonego rodzaju oczyszczalni. Wybór zazwyczaj przebiega w osi: wielkość, możliwości finansowe, rodzaj zanieczyszczeń generowanych przez nasze gospodarstwo domowe. Konieczne jest też sprawdzenie jakie są warunki gruntowe na naszej działce. Należy także zachować odpowiednią odległość budowanej przez nas oczyszczalni od studni, budynków sąsiadów, a także od naszego własnego domu.