Statytsyki

Głównymi odbiorcami dopłat unijnych są rolnicy. Początkowo było ich bardzo ciężko przekonać do instytucji jaką jest Unia Europejska i korzyści z tego płynących. Jednak liczby mówią już same za siebie. Nasza przynależność do Unii Europejskiej jest udokumentowana od 2004 roku. Wtedy też niewiele osób orientowało się w sprawach Unii ani o sposobach w jaki można było zdobyć dotacje. Już teraz wiemy, że statystyki dotyczące dotacji znacznie się poprawiły. Otóż szacuje się, że ponad 87 % rolników sięgnęło w 2008 roku po dotacje. A agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wydała do tej pory pieniądze ponad 96 % uprawnionym rolnikom. Takie dane na pewno zadowalają i utwierdzają nas w przekonaniu, że ta fatalna Unia Europejska jednak daje nam sporo dobrego. Oczywiście wiążą się z tym pewne wyrzeczenia, które aby te dotacje otrzymać, musimy spełnić.